Tarih

30 Kasım 2015
18 Safer 1437

BÖLÜMLER

  Bir Dünya

  Dini Bilgiler

  Yazı-Şiir

  Tarih

  Genel

  Mizah

Son Dakika

Erzurum Slayt

Ziyaretçi Sayımız

Aktif Ziyaretçi 1
Dün 164
Bugün 38
2005'ten beri Toplam:
766002
kişi sitemizi ziyaret etmiştir.
IP 54.163.32.230


En iyi 1024*768
çözünürlükte izlenir.

Deniz Feneri

Deniz Feneri Derneği

"Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir!" (Hadisi Şerif).
Komşumuzun bırakın aç-açıkta olduğunu ismini bile bilmiyor ilgilenmiyoruz! Bu hadisi şerif bir mizan ise bu mizana ne kadar uzağız. Şükürler olsun ki Deniz Feneri gibi bazı yardım kuruluşları var da sosyal yapıdaki dengesizlikleri-yarışı, yardımlaşmaya dönüştürüyor.

Başörtüsü

BAŞÖRTÜSÜ

Başörtüsü! Şükürler olsun artık kamuda başörtüsü serbest:) İnancımız gereği buluğa eren her kadının örtülmesi gereken tesettürün parçası başörtüsü için, başta dini kullanan ilahiyatçı bazı proflar sulandırarak Kur'an da başörtüsü ile ilgili ayetlerin olmadığıyla ilgili bazı çevreleri hoşnut eden beyanatları ile direnişi kırma çabaları oldu. Bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler bu açıklamaları senaryoları gereği kullanıp kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştılar. Şükürler olsun, alimlerimiz bu noktada hakikate ayna oldular, fitneyi bertaraf ettiler. Allah razı olsun.

Milli mücadelenin sembollerinden Sütçü İmam gibi, İslamda ilk kan dökülmesi olayı başörtüsü-tesettür yüzünden olduğu bilinciyle hareket eden, bu mücadelede hiçbir parti sendika vs. gözetmeksizin destek verenlere selam olsun. İki rekat şükür namazı kılınması iyi olur.

 

GENEL KONULAR  

Karakter Beden İlişkisi

Çok eski dönemlerden başlayarak, bilginler insanın yüz yapısı ile karakteri arasında bir ilişki kurmağa çalışmışlardı. Bu yöntemin temelinde insanın beden yapısı ve psikolojisi arasında doğal bir bağlantının olduğu inancı yatmaktaydı. Bilimsel temelden yoksun olmasına rağmen fizyognomi, karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmuştur.

Fizyognomi, sistemli bir şekilde ilk kez Çin'de gelişmiştir. Çinliler, insanların yüz biçimlerine göre insanların karakter özelliklerini okuma yöntemini kullanmış, ayrıca başarı düzeylerini belirleme yöntemini kullanmışlardı. Sonraki dönemlerde değişik uygarlık merkezlerinde fizyognomiye ilişkin bilgiler sistemleştirilip geliştirilirken, belli özelliklere sahip değişik ekoller ve sistemler ortaya çıkmıştır. Eski Çin yüz okuma uzmanlarına göre, yüzü oluşturan unsurlardan beşi çok önemlidir. Bunlar kaşlar, gözler, ağız, burun ve kulaklardır. Eski metinlerde onlar beş önemli organ olarak geçmektedir. Bu organlardan birisinin bile dengeli bir biçimde olması en az 10 yıl mutlu yaşam demektir. Tüm organların aynı şekilde dengeli biçimde olması bu mutluluğu orantılı şekilde arttırıyor. Bu organların incelenmesinden sonra sırada alın, elmacık kemikleri, şakaklar, çene ve kırışıklar gelmekte, en sonunda ise derinin rengi, ayrıca, gözlerin parlaklığı, biçimi, göz küresi ve göz kapaklan inceleniyor.

Fizyognomi ile ilgili bilgilere Hipokrat, Aristo ve Pluto gibi eski Yunan düşünürlerinin eserlerinde rastlanmıştır. Aristo, fizyognomiyi kişilerin ruh halini öğrenmek için kullanırken, Hipokrat bu usulle hastalara teşhis koymuştur. Onun ölmüş insanın yüz şeklini tasvir edişi bugün de doktorlar tarafından "Hipokrat maskesi" olarak kullanılmaktadır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin "Marifetname"si

İslam dünyasında gerek birçok bilim dalları, gerekse çeşitli araştırma usulleri Hint, Çin, Mısır, Iran ve Yunan'dan esinlenmiş, daha değişik şekillerde ortaya çıkmıştır. Bu alandaki çalışmalar bazen İslam'a aykırı olan usullerle (örneğin, kehanet), bazen de meşru usullerle yürütülmüştür. Bu çalışmaların meşruluğunu savunmada en temel dayanak ise İslam büyüklerinin (örneğin, Ali bin Ebu Talip, Cafer Sadık) bu gizli ilimlere vakıf oldukları yönündeki söylemler olmuştur.

18. yüzyılda yaşamış ünlü bilim adamı ve mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'nin (1705-1771) Marifetname'si ansiklopedik bir kitap olması itibariyle, fizyognomiye de büyük yer vermiştir. Olgun bir mutasavvıf olan İbrahim Hakkı, çok sayıda (bazı araştırmalarda bu sayı 15, 30, 50 ve hatta 70 olarak geçmektedir) eser yazmıştır. Bu eserler arasında en meşhur olanı ise Marifetname olmuştur.

Marifetname'ye göre, Allah insan alemin en güzel şekilde süsleyip nurlandırmıştır. Bunun yanı sıra, insanları şekil ve karakter olarak değişik yaratmıştır. Sonra lütuf ve inayeti ile, şekli karakterin ve azayı da ahlakın belirtisi kılmıştır. Böylece, insan önce kendi görünümünden kendi karakterini tanımlayarak ih- timam ile ahlakını güzelleştirir. Daha sonra yakınları ve dostlarının dış görünümlerine fehm ve firasetle bakarak, onların iç hallerine ve ahlaklarına vakıf olabilir: Onlara ya ahlaklarına göre rağbet ve muhabbetle muamele eder, veya aklınca güzel idare ile geçinip gider. İbrahim Hakkı, yüz yapısının (daha geniş anlamda vücut yapısı) karakter ile ilişkisini bir ilahi kural olduğunu ifade etmektedir. Bu anlamda fizyognomiyi öğrenmek ve bu vesile ile çevredeki insanlarla karakterlerine göre muamele etme gibi iyi bir sosyal iletişim metodu sunmaktadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı, yüz yapısı (kısmen vücut yapısı) ve insan karakteri ile görüşleri şiir şeklinde aşağıdaki gibi sunmaktadır: Burada, sadece yüz yapısı değil, vücut yapısı ve mimikler de ele alınmıştır.

Ey aziz, hikmet ehli demişlerdir ki:

- Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur.

- Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur.

- Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar.

- Saçları sert olan kimse, akılla atılganlığı bulur.

- Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur.

- Saçı sarı olanın işi, kibirlenme ve kızgınlıktır.

- Siyah saçlı olan sabırlıdır, onu ara.

- Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.

- Saçı az olan lütufkar, anlayışlı ve nazik olur.

- Başı küçük olanın aklı azdır, gizli şeyin varsa ona söyleme.

- Başının tepesi yassı olan keder çekmez.

- Başının derisi ince olan, hayır yapar, zarar vermez.

- Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın.

- Alnı dar olanın, içi de dar, sıkıntılı olur.

- Alnı yumru olan, çirkin ve kalın kafalı olur.

- Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır.

- Alnı normal olanı emin bil.

- Alnı buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur.

- Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur.

- Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü taşır.

- Kulağı çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.

- Küçük kulaklı eğri, orta (normal) kulaklı doğru olur.

- Kaşının ucu ince olanın, işi gücü fitnedir.

- Kaşının kılları çok olanın, üzüntüleri de çok olur.

- Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan eğridir.

- İnce kaşlı güzel olur, uzunu ise kibirli olmanın delilidir.

- Kaşı yay gibi olan, her zaman güzel olur.

- Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir.

- Siyah gözlüler itaatli, kızıl gözlüler cesur olurlar.

- Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur.

- Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur.

- Gözü yumru olan kıskanç, orta olan dost olur.

- Yarı kapalı göz ayıp, bakışı miskince olur.

- Köre yakın olma, sık bakan, emniyetli olmaz.

- Gözü şaşı adama bakma, çünkü o sana eğri bakar.

- Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği sık olan bedelsizdir.

- Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir.

- İnce yüzlü sevimli, kalın yüzlü hor (sevimsiz) olur.

- Uzun yüzlü olanlar yalancı olurlar.

- Ekşi yüzlü, somurtkan olanların, sözlerinin çoğu acı olur.

- Yuvarlak yüzlüler, ay'dan daha nurlu olur.

- Böyleleri çok güleç olur, onu gören muradını alır.

- Benzi kızıl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur.

- Benzi sarı olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur.

- Burnu uzun olanın idraki (anlayışı) az olur.

- Kısa burunlu olanlar fazla korkak olur.

- Burun ucu top olan, neşeli olur.

- Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın.

- Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla doludur.

- Burun kanatlan dar olan kişide küsme ve inat çok olur.

- Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur.

- Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başarıya ulaştırmaktır.

- Küçük ağızlı olan güzel ve fakat çok korkak olur.

- Büyük ağızlı cesur, eğri ağızlı kötü olur.

- Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.

- İnce sesli erkeklerin işi, kadına şehvet duymaktır.

- Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler.

- Çabuk konuşan, ince anlayışlıdır.

- Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır.

- Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini sanır.

- Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir.

- İnce ve kırmızı dudaklı kimse, söyleneni iyi anlar.

- Bil ki kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır.

- İri dişliler, çok defa yaman işler yapar.

- Normal dişi olanların, işi hoş ve doğrudur.

- Kokusu hoş olanın, huyu da güzeldir, hoştur.

- Çene kemiği ince olanın, aklı da hafif olur.

- Enli çenenin sahibi kaba olur.

- Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur.

- Uzun sakallı kişi hünersiz olur.

- Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır.

- Siyah ve az sakallı olmak zekaya delildir.

- Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur.

- Sakalı değirmi olanın kemali de çoktur.

- Kafası enli olan ahmaklık illetine tutuktur.

- Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur.

- Boynu ince olan cahil olur.

- Boynu kalın olan gece gündüz yiyici (obur) olur.

- Boynu kısa olanın hilesi çok olur.

- Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır.

- Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur.

Marifetnamenin bir çok konulan gibi, fizyognomiyle ilgili kısmı da ayrı bir araştırma gerektirmektedir.

Resimlerle Yüz Yapısı Örnekleri

karakter

Aşırı uzun yüz
Kibirli, kendini beğenmiş

karakter

Çökük yüz
Kötü ahlaklı

karakter

Şişman yüz
Maddiyatçı, eğlenceyi seven ve rahatına düşkün

karakter

Uzun ve oval yüz
Aptal, kendini beğenmiş

karakter

Minyon tip
Hayvani içgüdüleri kuvvetli

karakter

Aşırı büyük yüz
Hayvani içgüdüleri kuvvetli

karakter

Keskin hatlı yüz
Alçak hislere yatkın

karakter

Aşırı kısa yüz, alın üstü çökük ve çökük gözlü
Yalancı, kindar ve cimri

karakter

Çene kısmı aşırı küçük ve gelişmemiş
Tutarsız, aptal

karakter

Balon şekilli yüz
İyi kalpli, alçak gönüllü

karakter

Uzun, sivri çene ve sivri kafa (Yumurta kafa)
Yalancı, yaltaklık etmeye

karakter

Aşırı büyük alınlı yüz
Tembelliğe yatkın

karakter

Aşırı küçük alınlı yüz
Cimri, çabuk sinirlenen

karakter

Kemikli yüz
Çalışmayı seven, ürkek

karakter

Düz şekilli yüz
Ters, başına buyruk ve bazenzalim

karakter

Zayıf yüz
İhtiyatlı, derin düşünceli

Alın Şekillleri

karakter

Alın üç kısma ayrılır. Orta şerit en büyüğü olup şekilde III. bölge olarak gösterilmiştir. I. bölge hafıza gücü, II. bölge düşünme gücü, III. bölge de kâşiflik yeteneğini gösterir. Bu kısımlardan daha kabarık olanı sözkonusu karakterin kuvvetli olduğuna işaret eder.

karakter

Aşırı kabarık alın
Kolayca sinirlenebilen tip

karakter

Çökük alın
Zorluklara karşı direnci olmayan, ürkek, korkak

karakter

Ensiz alın
Aptal

karakter

Dörtgen alın
İyi kalpli, alçakgönüllü, asil

karakter

Normal alın
Dengeli, yetenekli

karakter

Aşırı enli alın
Kibirli, övünmeyi seven

karakter

Gözlerin üzerine doğru çökük alın
Cesur, enerji dolu

karakter

Küçük ve yuvarlak alın
Yalancı, kibirli ve yüzeysel düşünen

karakter

Yuvarlak alın
Hınçlı, çabuk sinirlenen

karakter

Kırışıksız düz alın
Kibarlığa yatkın, dış görünüşüne önem veren, süslü

Göz, Göz Kapağı ve Kaş Şekillleri

karakter

Aşırı büyük kapaklar
Ciddiyetsiz, düşünmeden hareket eden

karakter

İnik (sarkık) üst kapak
Tembel, vurdumduymaz

karakter

Aşırı etli kapaklar
Rahatına düşkün

karakter

Sarkık alt kapak
Alkole meyilli (ayyaş)

karakter

Kırışık kapaklı büyük gözler
Kötü maddi zevklere yatkın

karakter

Kirpikleri arkaya katlanmış kapaklar
Sağduyulu hareket eden

karakter

Düz kirpikli kapaklar
Açık sözlü, içten, samimi

karakter

Düz kaşlar
Rahatına düşkün

karakter

Aşağıya doğru inen kaşlar
Ters, hoşgörüsüz, kendi düşüncesinden başka hiçbir

karakter

Göz kapaklarına doğru eğilmiş kaşlar
Yalancı, riyakar

karakter

Göz kapakları üzerine kadar inen kaşlar
Hasetçi

karakter

Kısa kaşlar
Sakin karakterli

karakter

Kalın, siyah kaşlar
Dürüst, alçakgönüllü

karakter

Gelişmemiş kaşlar
Hastalıklı

karakter

Burnun üzerinde birleşen kaşlar
Çabuk sinirlenen, cimri

karakter

Kalın, aşağıya doğru kavisli kaşlar
Hayal gücü kuvvetli

karakter

Gözlere yakın, hilal şekilli kaşlar
Ters, başına buyruk

karakter

Kavisli (hilal), yüksek kaşlar
Hayat aşkıyla dolu, enerji dolu

Burun Şekillleri

karakter

Normal burun
Akıllı, açık sözlü, samimi

karakter

Sivri burun
Çabuk sinirlenen, meraklı

karakter

Uzun, aşağıya doğru sarkmış burun
Akıllı, adil

karakter

Küçük, kısa burun
Kibirli, cimri, kötü kalpli

karakter

Büyük, etli burun
Aptal

karakter

Büyük, düz burun
Dürüst

karakter

Kavisli, eğri burun
Çabuk sinirlenen, sinirlerine hakim olamayan

karakter

Ortası kabarık, daha sonra basık burun
Açgözlü, aptal, sıradan kişilikli

karakter

Kambur, şahin burun
Barışçı, cömert, eliaçık

karakter

Sivri uçlu, şahin burun
Sinirli, bazı durumlarda kötü kalpli davranan

karakter

Az kavisli burun
Kibirli, kendini beğenmiş

karakter

Alın tarafa çökük burun
Dar düşünceli, cimri

karakter

Küçük, alın tarafında aşırı derecede çökük burun
Yalancı, riyakar

karakter

Büyük delikli uzun burun
Eğlenmeyi seven

karakter

Alın tarafında çıkıntılı burun
Hayırsever, cömert

karakter

Uzun, aynı zamanda yuvarlak burun
Hırsızlığa yatkın

karakter

Ucu kırmızı, damarları açıkça belirgin burun
Aptal, aşırı içkiye düşkün (ayyaş)

karakter

Kambur burun
Cimri, yalancı

karakter

Hiç gelişmemiş burun (bazen doğuştan)
Pireyi deve yapan, bazen alçak ve acımasız

karakter

Büyük delikler
Neşeli, enerji dolu

karakter

Uzun, neredeyse ağıza kadar uzamış burun
Cesur, kahraman

karakter

Etli ve delikleri tüylü burun
Sahtekar

karakter

Küçük ve çember şekilli delikleri olan burun
İnatçı

karakter

Kalkık uçlu burun
Saf, ayrıca kibirli

karakter

Kısa burun
Hassas, çabuk sinirlenen, haddini bilmeyen

karakter

"İkikat burun"
Çalışkan, gayretli, hevesli

Dudak Şekillleri

karakter

İnce, ensiz dudaklar
Şan ve şöhret tutkunu

karakter

Küçük, yukarıya doğru kalkık üst dudak
Dedikoducu, boş konuşan

karakter

Büyük ve etli dudaklar
Aptal

karakter

Aşırı büyük alt dudak
Tembel

karakter

Açık ağız (üst dudak açık)
Aptallık

karakter

Birbirine sıkışmış dudaklar
İtici mizaçlı, geçimsiz

karakter

Büyük ağız
Cesur, savaşçı ruhlu

karakter

Kalın, sarkık dudaklar
Zevke ve eğlenceye düşkün

karakter

Üst dudağı sarkık, büyük ağızlı
Aptal, açgözlü, kaba

karakter

Ensiz, büyük dudaklar (bazen dişler dışarda)
Hilekâr, yalancı

karakter

Öne çıkmış alt dudak
Kendini beğenmiş, kibirli

Çene Şekillleri

karakter

Aşırı enli, dörtgen şekilli çene
Enerji dolu, kaba, acımasız

karakter

İkiye ayrılmış çene
Kararsız

karakter

Keskin uçlu çene
Çabuk sinirlenen (özellikle yan kemikleri geniş olan kişiler)

karakter

Yukarı doğru eğik çene
Zevkine düşkün

karakter

Küçük çene
Kararsız, tereddütlü

karakter

Aşırı yuvarlar çene
Enerji dolu

karakter

İleriye doğru çıkmış çene
İnatçı, ters, hoşgörüsüz

karakter

Fazla belirgin, net çizgili çene
Cesaretli, hayal gücü kuvvetli

karakter

Aşırı derecede ileriye çıkmış çene
Acımasız

Kaynak : www.MaximumBilgi.com / Yüz Okuma Sanatı - ARAŞTIRMA SERİSİ No.26 

Geçen konulardan... 

   mikrobu ilk kim buldu?

   harvard duvarında ayeti kerime

   köpek mi çocuk mu?

   10 dakika ölümü düşün

  çocuğa sigarayi biraktirma yollari

   istahsız çocuklar

   sigarada zehir dışındakiler

   maden suyunda yanlış bildiklerimiz

   beyninizin hangi kısmını kullanıyorsunuz

   çay ve Türk ailesi

   ağız kokusu

   kaç çeşit evlilik var?

   göbeği küçültme yolları

   çayın faydaları

   bir yaprak nasıl düşer

   cildimizi yaşlandıran gıdalar

   kıymetini bilmediğimiz meyve

   et üzerine soda içmeyin!

   sirkenin faydaları

   beyin gücünü artırma

   şarap beyni küçültüyor

   çay diş macunu

   70 kiloluk bebekler

   Yemekten Sonra 7 Yanlış

  çin bambu ağacı

   cep telefonu suya düşerse

   cep telefonu beynimizi pişiriyor

   örümcek ağı

   biberon çürüğü

   nefes kokusu

   ağız kokusu tedavisi

   aspirin zararlı mı?

   sigarayı elleme!

   tok tutan yiyecekler

   ilkyardım çantası

   ilkyardımda bunları yapmayın!

   kırışık gidericiler

   menopoz

   yaşlı kadınlar neden anne olamazlar

   kuş gribi

   israf

   milli piyango hüsranı

   noel kutlamaları caiz mi?

   değerli misiniz?

   çocukla iletişim

   karakter beden ilişkisi

   yaşam-ölüm bağlantısı

   yalanın psikolojisi

   baş ağrısının dermanıCopyright ©2011 hfalbayrak.com